bidden om een nieuwe bisschop

In afwachting van een nieuwe bisschop wordt een gebedskaart verspreid om te bidden voor ons bisdom.
Het gebed kan alleen of samen gebeden worden na de communie in de eucharistieviering, bij een vergadering of bijeenkomst,...

Je kunt deze downloaden of digitaal gebruiken op je mobiele toestellen (eco-vriendelijk).

 

 

 

 

Goede God,

Gij kent de noden van de mensen.

Gij kent hun geloof en hun zorgen, ook in ons bisdom.

We zien uit naar een herder die ons bij uw Zoon brengt.

Wij bidden U om wijsheid, inzicht en kracht voor paus Franciscus en voor zijn medewerkers.

Wij vertrouwen op de leiding van uw Geest.

Dat ieder gelovige open en ontvankelijk mag zijn voor de bisschop die Gij ons schenk.

 

Maria,

Moeder van de Kerk, uw leven was geheel gegeven aan de Geest die in u woonde.

Wij vertrouwen u ons geliefde bisdom toe.

Draag zorg voor al wie er leeft en begeleid met uw zorgend hart de nieuwe bisschopskeuze.

Maria, moeder van genade, help ons verder samen te bouwen aan de Kerkgemeenschap van morgen gedreven door geloof, hoop en liefde die we ontvangen in de eucharistie.

Amen.

 
Extra informatie: