Schild - Bisschop Lode Van Hecke
Geruime tijd was onze bisschop elke zaterdagnamiddag aanwezig in de Sint-Pieterskerk te Gent. Wie het wou, kon niet enkel onze bisschop groeten, maar ook spreken.
Op zaterdag 26 juni 2021 is hij te gast in ons dekenaat.

Bisschop Lode te gast in ons dekenaat

Geruime tijd was onze bisschop elke zaterdagnamiddag aanwezig in de Sint-Pieterskerk te Gent. Wie het wou, kon niet enkel onze bisschop groeten, maar ook spreken.

De komende weken wil hij op zaterdag aanwezig zijn in de andere dekenaten. Op zaterdag 26 juni 2021 is hij te gast in ons dekenaat.

We laten nu onze bisschop even aan het woord:

“Het moge duidelijk zijn dat de bedoeling niet is de voorziene dekenaatsbezoeken af te schaffen of deze te vervangen. Het gaat om twee verschillende soorten bezoek. Dit keer zijn het persoonlijke ontmoetingen, die vrij zijn. Pastoraal in de meest brede zin van het woord. Misschien wil iemand alleen over een persoonlijke spirituele ervaring spreken, die op zich niet onmiddellijk verband houdt met zijn of haar engagement in de parochie. Of gewoon komen groeten en kennismaken. Heel goed. Echt van persoon tot persoon. Ik zal er ook geen verslag van opstellen en van wat daar gezegd is, gaat niemand anders aan.

Het is wellicht vooraf goed te zeggen dat ik zoveel mogelijk de coronamaatregelen probeer te onderhouden. In princiep dus: voldoende afstand, mondmasker en gesprekken van niet meer dan 15 minuten.”

In de voormiddag tussen 10 u en 12.30 u. wil de bisschop zich beschikbaar houden om op afspraak de vrijgestelden en parochieploegleden te ontmoeten in de dekenale O.L.V.-kerk – Onze-Lieve-Vrouwkerkplein te Dendermonde. Vrijgestelden kunnen hier hun naam opgeven. Tijdstip van afspraak wordt nadien per mail medegedeeld.

In de namiddag van 14u tot 17u zal de bisschop beschikbaar zijn voor wie dit wenst eveneens in de dekenale O.L.V.-kerk – Onze-Lieve-Vrouwkerkplein te Dendermonde.

Zoeken

Dekenaal nieuws