In de leerschool van de psalmen (Bijbels Leerhuis)

Bijbels leerhuis © CCV Gent

Het Bijbels Leerhuis is een initiatief dat in alle Vlaamse bisdommen georganiseerd wordt. Per bisdom werken parochies samen met CCV. Het Leerhuis is bedoeld als een traject van Bijbelse geloofsverdieping en omspant negen bijeenkomsten van september 2020 tot mei 2021. We verdiepen ons tijdens deze editie in de psalmen. De zeven bijeenkomsten in de parochie worden omkaderd door twee bijeenkomsten met alle groepen samen in Gent.

Het Leerhuis richt zich tot al wie interesse heeft en bereid is om gedurende een klein jaar in een leergroep op weg te gaan. Misschien voel je je aangesproken omdat

 • je anders zelden of nooit in de Bijbel leest,
 • je wil weten hoe de Bijbel vandaag actueel kan zijn,
 • je al vertrouwd bent met de psalmen, maar nog meer inzicht zoekt,
 • je als gelovige wil herbronnen,
 • je voelt dat een engagement in de parochie niet kan zonder Bijbelse grondslag.

Zeven sessies in lokale groepen

In de parochies van de dekenaat Dendermonde zullen Leerhuis-groepen gevormd worden.

In die groepen, bestaande uit tien tot twaalf deelnemers en onder leiding van één of twee begeleiders, vinden zeven sessies plaats, met een frequentie van één per maand. Deelnemers worden verondersteld het hele traject te volgen.

Elke maand staat één psalm centraal en maken we tijd om de psalmtekst te laten spreken en te zoeken naar wat hij vandaag voor ons kan betekenen. Na een eerste uitwisseling brengt de groepsbegeleider achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de context waarin deze psalm tot stand is gekomen. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofs-weg. We sluiten elke sessie af met een moment van gebed.

Elke deelnemer krijgt daartoe een uitgebreide werkmap en ook een speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven Psalmboekje in pocketformaat.

Twee bijeenkomsten voor alle groepen samen

Aan het begin en het einde van het Bijbels Leerhuis brengen we alle groepen samen om dit traject samen in te zetten of af te sluiten.
We nodigen jullie hiervoor uit in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent) telkens om 19u30 en op volgende data:

 • Dinsdag 29 september 2020 -  Startbijeenkomst voor het dekenaat Dendermonde
  19u30, Gildenhuis, Hamsesteenweg 2, 9200 Grembergen
 • Dinsdag 25 mei 2021 - Slotbijeenkomst
  19u30, Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent (locatie onder voorbehoud)

Thema: de psalmen

De psalmen vormen in de Bijbel een bijzondere verzameling van honderdvijftig poëtische gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met zijn volk komen er aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen:
er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling. Het Boek van de Psalmen is tenslotte ook het meest gebruikte van alle Bijbelse geschriften. Dat heeft te maken met het feit dat het een liturgisch boek is, bedoeld voor het gebed en voor de eredienst in en rond de joodse tempel en de synagoge. Jezus moet de psalmen uit het hoofd gekend hebben, er voortdurend mee gebeden hebben en er zijn eigen roeping en levensloop mee verstaan hebben. Van meet af aan zijn de psalmen daarom ook de grondstof van het christelijke gebed.

Bij de keuze van zeven psalmen uit honderdvijftig, één voor elke bijeenkomst, is gepoogd om de belangrijkste psalmgenres aan bod te laten komen.
Elke psalm resoneert bovendien met wat de liturgie viert in de  periode waarin de bijeenkomst plaatsheeft.

We gaan dus stap voor stap de wereld van de psalmen in en komen zo thuis in het Bijbelse Godsgeloof.

Dat is niet iets om alleen te doen, maar met tochtgenoten, een klein jaar lang.

Van harte welkom dus!

 

 

Parochie in Berlare-Zele

Mariaparochie

in Buggenhout-Lebbeke

Parochie in Dendermonde

Locatie

Pastorij van Zele
Heilig Hartplein 9, 9240 Zele

Torreken Lebbeke, Grote Plaats,
of bij mij thuis afhankelijk van het aantal deelnemers

Gildenhuis
Hamsesteenweg 2, 9200 Dendermonde

Startavond

alle groepen samen

dinsdag 29 september 2020 - 19u30
Gildenhuis, Hamsesteenweg 2, 9200 Grembergen

Data

Donderdag 1 oktober
Donderdag 29 oktober
Donderdag 3 december
Donderdag 21 januari
Donderdag 25 februari
Donderdag 18 maart

Aanvangsuur: 20u.

Dinsdag 27 oktober
Dinsdag 17 november
Dinsdag 22 december
Dinsdag 19 januari
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 20 april

Aanvangsuur: 19u30

Woensdag 21 oktober
Woensdag 18 november
Woensdag 16 december
Woensdag 20 januari
Woensdag 24 februari
Woensdag 17 maart
Woensdag 21 april

Aanvangsuur: 19u30

Slotbijenkomst

alle groepen samen

dinsdag 25 mei 2021 - 19u30
 Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent (locatie onder voorbehoud)

Contact

Jan Van Raemdonck
jan.vanraemdonck@parochieberlarezele.be
052 44 43 18

Geert C. Leenknegt
geert.leenknegt@parochiebuggenhoutlebbeke.be

Matthias De Blaere
matthias.de.blaere@ccv.be

Jo Mattheys
johan.mattheys@dekenaatdendermonde.be

 • Bijdrage in de kosten: €40 voor de hele sessie. Men volgt het volledige traject.