Groen licht voor de publieke erediensten

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli VERPLICHT!

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de publieke erediensten.

Deze pagina zal regelmatig aangepast worden, naarmate eventuele regels veranderen of nieuwe informatie kan worden toegevoegd.

Vanaf maandag 8 juni kunnen we opnieuw samen komen om te bidden.

Om dit op een veilge manier te kunnen doen zijn er nog wel veiligheidsmaatregelen van kracht. De lokale verantwoordelijke zullen in de loop van de komende dagen beslissen wanneer zij weer klaar zijn om de vieringen te hernemen en hoe zij de veiligheidsmaatregelen kunnen toepassen zodat de veiligheid en de gezondheid van iedereen toch enigszins gewaarborgd is. Ook zullen zij zorgen voor de ontsmetting van de extra schoonmaak van de kerk en ondermeer ook het ontsmetten van de stoelen voor de viering.

Ook de organisatie en het verloop van de vieringen zal er een klein beetje anders uit zien.

Waar nodig, als de beschikbare plaatsen beperkt zijn, zal een reservatiesysteem opgezet worden. Meer hierover later.

Algemeen principe:

 • Wie ziek is, of het nu gaat om voorgangers of gelovigen, blijft thuis.
 • Het gebruik van een mondmasker is verplicht.
 • Er zal één deur gebruikt worden als ingang en één deur gebruikt worden als uitgang.
  Daarnaast geldt er ook éénrichtingsverkeer in de kerk.
 • Handhygiëne bij het betreden van de kerk.
 • Het wijwatervat aan de ingang zal afgedekt of leeg zijn.
 • Bewaar altijd voldoende afstand. Zowel bij het betreden en verlaten van de kerk, bij het plaatsnemen als tijdens de communie.
 • "Stewards" zullen je aanwijzen waar je mag plaats nemen, wanneer je te communie kan gaan en wanneer je de kerk kan verlaten.
  Wie eerst binnenkomt neemt de plaatsen in die het verste van de ingang staan.
 • Gezinnen of mensen die onder hetzelfde dak wonen  kunnen samen zitten, maar dienen dan ook samen binnen te komen.
 • Er zullen geen zangboeken, misboekjes of gebedenboekjes ter beschikking liggen.
  Er is geen koorzang en we zingen ook niet samen.
 • Bij de Vredewens en het Onze Vader worden er geen handen gegeven.

Uittreiking van de communie

Wie tijdens de communie een hostie wenst te ontvangen zal daar ook de gelgenheid toe krijgen, maar de pastoor zal je ook de keuze geven tot het ontvangen van een 'geestelijke communie'. Om de hostie te ontvangen strek je de armen zo ver mogelijk voor je uit en de voorganger zal dit ook doen. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. Respecteer bij het aanschuiven ook steeds de anderhalve meter veiligheidsafstand.