Woordje van deken Jo

Met vakantie...

Er zijn vele manieren van ‘vakantiebeleving’. De ene houdt ervan naar exotische oorden te trekken, anderen blijven liever in Europa of boeken een verblijf in de Ardennen of aan Zee. Gezinnen gaan gezamenlijk op reis in de grote vakantie of ma en pa trekken naar het Zuiden, hun ‘jongvolwassen’ kinderen naar het Noorden. Sommige jongeren zullen er deze vakantie tweemaal op uittrekken: één keer met het nieuwe samengestelde gezin van papa, één keer met dat van de mama. Weer anderen verkiezen gewoon thuis te blijven en doen af en toe een daguitstap. De kampen van de jeugdbewegingen zijn ook erg in trek! Er zijn ook situaties waar niet moet worden gekozen omdat de middelen ontbreken om op reis te gaan. We mogen dat niet vergeten... Daarbij komt ook nog eens Covid19 om het hoekje kijken… Zullen we onze droomreis wel mogen of kunnen maken? Durf ik het aan om te reizen? Ikzelf heb alvast mijn plannen om in India de priesterwijding van een goede vriend bij te wonen, afgelast.

Vrije tijd...

Onze voorouders hebben voor onze vrije tijd geijverd, zelfs ‘gevochten’. Historisch gezien ligt de tijd van het hard labeur niet zo ver achter ons! Ik verwijs daarvoor even naar de tijd van priester Daens (midden 19de - begin 20ste eeuw). Gelukkig heeft de strijd van een figuur als Daens, en nog vele anderen met en na hem, bijgedragen tot een leefbare maatschappij voor vele mensen. De kerk maakte haar standpunt rond de vaak uitgebuite arbeiders bekend. In 1891 schreef paus Leo XIII zijn encycliek “Rerum Novarum” (over nieuwe dingen). De sociale leer van de kerk werd geboren! Vandaag worden een behoorlijk loon, aanvaardbare werktijden en solidariteit met de zwakkeren, hier bij ons althans, als evident beschouwd. Vrije tijd is gelukkig een verworven recht geworden!

Geen verloren tijd...

Vrije tijd is niet zinloos! Het is goed dat mensen eens echt afstand kunnen nemen van hun dagelijkse bezigheden. Dat geeft frisse moed om er nadien weer tegen aan te gaan. Goed bestede vrije tijd kan ons vizier openen en ons een ruimere kijk op het leven geven. Uit contacten met andere culturen kunnen we veel leren en onze eigen gewoontes wat relativeren! Genieten van een natuurlandschap geeft rust, een goed boek scherpt de geest aan, een fietstocht smeert de gewrichten... Misschien leren we anno 2020 al het mooie, kortbij huis te (her-)ontdekken? Misschien leren we die andere culturen vandaag bij onze buren, of in de eigen straat of wijk kennen.

 

“Goed bestede vrije tijd kan ons vizier openen en ons een ruimere kijk op het leven geven…”

 

Tijd voor elkaar

De voorbije maanden waren we, door de ‘lockdown’ beperkt in onze vrijheid. Het deed raar niet zomaar iedereen naar eigen goeddunken te mogen ontmoeten. De term ‘bubbel’ werd gelanceerd én we bleven in ons ‘kot’.  Onze vrije tijd geeft ons nu de gelegenheid hier en daar wat in te halen. Een bezoekje aan een familielid, een vriend of kennis, die we al lang niet meer ontmoetten, kan zo’n deugd doen. Wij hebben veel meer menselijke warmte nodig dan we vaak vermoeden. Laten we die warmte niet verspillen aan wat uiteindelijk heel relatief is. Ik beklaag wie enkel met het materiële bezig is. Opstaan en gaan slapen met hun spaarrekeningen, obligaties en aandelen om dan, op de drempel van de ‘Grote Reis’ te beseffen: “Alles moet ik achterlaten want mijn doodskleed heeft geen zakken!” Geld is een middel en nooit een doel op zich! Wie dat beseft, relativeert en wordt doorgaans een warmer mens! De combinatie van tijd en menselijke warmte maakt anderen gelukkig! Dit is geen vooronderstelling, maar een ervaring vanuit mijn dagelijkse pastorale praktijk!

Tijd voor God...

God ziet de mensen graag gelukkig. Wij kunnen aan zijn goddelijk project meewerken door aan Zijn Liefde gestalte te geven. Wij zijn geschapen naar het beeld van God, wij kunnen liefhebben, voelen, meelijden... Jezus’ leven is hiervan het voorbeeld! Een hart dat overloopt van liefde doet ons bidden, omdat wij beseffen dat God oorsprong is van dé Bron die borrelt in ons hart! Wij zijn dankbaar dat God ons hart heeft gevonden en dat wij – doorheen ons dagelijkse handelen, doen en laten – van Hem getuigenis mogen afleggen. Ook dat vraagt aandacht en tijd! Zoek het echter niet te ver! God kan je overal ontmoeten. Hij is aanwezig in de sacrale stilte van een kerk, in het bos of aan zee, in de auto of op de trein... God is overal te vinden. Vraag is: “Laten wij Hem toe?”

 

Ik wens jullie -ondanks alles - een heel goede vakantie. Geniet met volle teugen van al het mooie dat ons wordt aangeboden. Zo kunnen we in september, met opgeladen batterijen opnieuw aan de slag!

 

Deken Jo