Zorgen voor... Hoe werken aan diaconie in onze parochies?

Op woensdag 20 februari om 20u komen we met allen die (willen) werken aan diaconie samen in het parochiecentrum St. -LudgerusZele(H.-Hartplein 12, 9240 Zele) om na te denken over de toekomst en concrete uitwerking te realiseren.

 

Diaconie, contact met de meest kwetsbaren in en buiten onze gemeenschap, is een belangrijke opdracht als geloofsgemeenschap. Vorig jaar hielden we reeds op dekenaal niveau een verkennend gesprek hierover. Dit jaar willen we daar verder op ingaan en tot concretere realisaties komen.

Toon Arens, aangesteld als parochie-assistent voor het dekenaat Wetteren, spitst zijn aandacht vooral toe op alles wat met diaconie te maken heeft.

In de diaconie gaat het om broederlijke betrokkenheid, kleine gebaren van liefde. We moeten het niet ver zoeken. Zorg voor de kwetsbaren ‘dichtbij en veraf.’ Hoe kunnen we verbinding maken met de kwetsbaren onder ons vanuit de geloofsgemeenschap? Er is op veel plaatsen diaconie maar voelt die zich ook betrokken met de kerk? Is het vanuit het hart van de kerk?

Na een impuls zullen we in groepen voorstellen formuleren voor de toekomst.

  1. Hoe kan de parochiegemeenschap verbinding maken met zieken, mensen met een beperking, senioren?
  2. Hoe kunnen we werken aan een hartelijke en broederlijke Kerk?
  3. Hoe kunnen we de diaconie een plaats geven in de pastoraal rond initiatiesacramenten?

We hopen dat er concrete werkpunten geformuleerd worden die we de komende maanden meenemen in de parochieploegen.

 

Iedereen die wil meewerken aan diaconie is alvast hartelijk welkom. We nodigen in het bijzonder ook allen uit die betrokken zijn bij zorgdiensten, ouderenzorg, Samana, Okra, Gezinshulp, Teleonthaal, OCMW, Familiehulp, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Caritas, Pax Christi, Missio, Artsen zonder grenzen, Vredeseilanden, Amnesty International, De Vierde Wereldbeweging, de Damiaanactie, Foster Parents, 11.11.11, en nog zoveel andere organisaties.

Maar in de eerste plaats is iedereen welkom die een hart wil hebben voor een ander. 

Kom af en laten we zorg dragen voor elkaar.