Even voorstellen

Op 15 augustus 2016 werden de oude dekenaten van het bisdom Gent ontbonden en vervangen door tien nieuwe dekenaten, die veel ruimer terrein omvatten.

De bisschop benoemde voor elke dekenaat een deken en een nieuwe dekenale ploeg om het dekenaat aan te sturen.

Taak van de dekenale ploeg

Het dekenaat wordt aangestuurd door de dekenale ploeg, onder leiding van de deken.

Deze aanstelling loopt voor een periode van 6 jaar.

De ploeg heeft als taak om in het dekenaat verder te werken aan een gedragen en gedeelde visie over de kernopdracht van de parochie:

  • Verkondinging
  • Initiatie
  • Catechese
  • Liturgie
  • Diaconie.

Dit alles in overleg met de medewerkers van de verschillende geloofsgemeenschappen, als steun en bemoediging, in samenspraak met de diocesaan verantwoordelijke.

 

Wie is wie?

Zoeken

Dekenaal nieuws