Welkom bij het dekenaat Dendermonde.

Recent nieuws

Huwelijksvoorbereiding 2024

Huwelijksontmoeting Jullie houden van elkaar en willen samen door het leven gaan. Maar mag het ook iets meer zijn? Mag God iets betekenen in je persoonlijk leven en mag God iets betekenen in jullie huwelijks- en gezinsleven? Dan hebben we voor jullie het volgende aanbod:

Lees meer

Liturgie vieren na de coronapandemie

De bisschoppen willen hun dankbaarheid uitspreken voor de grote inzet tijdens de pandemie en duidelijkheid scheppen over liturgische richtlijnen. De beperkingen die de COVID-19-epidemie oplegde, raakten vele facetten van de liturgie en de pastoraal. Met deze publicatie willen wij als bisschoppen in...

Lees meer

Een nieuw Bijbels Leerhuis op ons dekenaat 2022-2023

Eind november 2022 start het A-jaar in het zondagslectionarium. We lezen dan voornamelijk uit het evangelie volgens Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 2022-23 in het teken daarvan. Typisch voor Matteüs zijn de vijf grote redevoeringen waarin hij Jezus’ woorden op een indringende manier...

Lees meer

Gezonden met mede-lijden

Met geloof en medelijden koop je geen brood? Maar… ze zetten wel aan tot medemenselijkheid en solidariteit, ze vormen de kern van de zending van elke ‘Jezusleerling’ (gedoopte).

Lees meer

Samen Kerk zijn vanuit de Geest.

Eerder publiceerde bisschop Lode zijn algemene visie na één jaar bisschop zijn van Gent onder de titel Samen Kerk zijn vanuit de Geest. Nu publiceert hij een tweede hoofdstuk over de nieuwe parochie.

Lees meer

In de schijnwerper

Zoeken

Dekenaal nieuws