header bijbelsleerhuis 2022-2023

'Hij nam het woord en onderrichtte hen'

Het nieuwe Bijbels Leerhuis in het bisdom Gent - 2022-2023

Eind november 2022 start het A-jaar in het zondagslectionarium. We lezen dan voornamelijk uit het evangelie volgens Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 2022-23 in het teken daarvan. Typisch voor Matteüs zijn de vijf grote redevoeringen waarin hij Jezus’ woorden op een indringende manier aan ons presenteert. We horen er ook echo’s van de christengemeenschappen uit Matteüs’ tijd. Om Jezus beter te leren kennen willen we deze redevoeringen samen lezen.

Het Leerhuis heeft een brede groep deelnemers voor ogen: beginners, maar ook mensen met ervaring. Met open hart en geest de Schrift beluisteren is voor iedereen een grote uitdaging. De bedoeling is om de evangelieperikopen te ontsluiten door hen te plaatsen in de ruimere context van de Schrift, de liturgie, de spirituele traditie van de Kerk en van ons eigen leven.

Het Bijbels Leerhuis omvat zeven beurten in de lokale gemeenschap die telkens een tweetal uur duren. Ze zijn opgebouwd rond lectuur, impuls, uitwisseling en gebed. Die zeven beurten worden omkaderd met een diocesane startavond in september en een slotavond in juni.

CCV-medewerkers uit verschillende bisdommen hebben deze bijeenkomsten voorbereid en ondersteunen de parochies die een Leerhuis inrichten.

Folder 

Bijeenkomsten

Aan het begin en het einde van het Bijbels Leerhuis brengen we alle deelnemers uit het bisdom samen om dit traject samen in te zetten of af te sluiten.

 

 

 

 

Mariaparochie Buggenhout-Lebbeke

We sluiten aan bij het Leerhuis in Dendermonde

 

 

Mariaparochie logo
Parochie in Dendermonde

We nodigen jullie hiervoor uit telkens om 19u30 tot 22u op volgende data:

  • 20 september 2022 -  Startbijeenkomst in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent)
  • 19 oktober 2022 in Gildenhuis Grembergen, Hamsesteenweg 2, 9200 Dendermonde
  • 23 november 2022  in Gildenhuis
  • 21 december 2022 in Gildenhuis 
  • 18 januari 2023  in Gildenhuis 
  • 23 februari 2023 in Gildenhuis 
  • 22 maart 2023  in Gildenhuis
  • 24 mei 2023  in Gildenhuis 
  • 6 juni 2023 - Slotbijeenkomst in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent)

Inschrijven kan door je voornaam en naam, mailadres en/of telefoon te bezorgen aan het luc.dilewyns@dekenaatdendermonde.be met vermelding Bijbels Leerhuis

De richtprijs per deelnemer is 50 euro (map, copies, drankje, …) en dient overgeschreven te worden op volgend rekeningnummer: BE55 7310 4252 2044  Parochiekas Dendermonde. De inschrijving is pas definitief na storting.

 

 

 

parochie Dendermonde logo