Samen Kerk zijn vanuit de Geest.

Eerder publiceerde bisschop Lode zijn algemene visie na één jaar bisschop zijn van Gent onder de titel Samen Kerk zijn vanuit de GeestNu publiceert hij een tweede hoofdstuk over de nieuwe parochie

Ook deze tekst is het resultaat van een jaar luisteren en reflecteren.

  • De bisschop stelt vast dat het project van 'de nieuwe parochie' geen nieuw project is. Het is lang en grondig voorbereid.
  • Hij gaat in gesprek met de tegenkantingen die hem bereikten. Daarbij gaat hij geen vraag uit de weg en antwoordt hij helder en zonder omwegen. 
  • Hij presenteert met paus Franciscus het project van de nieuwe parochie als een positief project in de 'missionaire keuze' die we vandaag moeten maken.
  • Hij beseft dat de weg die we gaan geen snelweg is zonder hindernissen en formuleert de dringende opdrachten die zich stellen. 
  • Hij drukt zijn dankbaarheid uit voor de moedige beslissingen die zijn genomen voor hij bisschop werd. "In deze structuur willen we de komende jaren verder werken met de uitdagingen die zich nu nog sneller aandienen." Voor alles bedankt hij al diegenen - priesters, diakens, vrijgestelden en vrijwilligers - die dagelijks hun schouders zetten onder dit project.

     
  • Lees hier de visietekst over de nieuwe parochie van bisschop Lode
  • Herlees hier het eerste algemene gedeelte

Beide teksten verschijnen in brochurevorm

als bijlage bij het juninummer 2021 van KERKPLEIN.

 

Zoeken

Dekenaal nieuws